Gorcum Actief is voor een andere aanpak

Een aantal betrokken Gorcumers startte in 2013 de nieuwe lokale politieke partij Gorcum Actief (GA). Deze vereniging streeft naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van Gorcumers. De initiatiefnemers zijn van mening dat vernieuwing nodig is in stad en bestuur en zoeken daarvoor samenwerking met stad, bestuur en regio. Het doel is dat Gorinchem een gezonde en leuke stad blijft, waar het goed werken en wonen is. Het roer moet om. Gorcum Actief nam in 2014 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen met de volgende hoofdmotieven:

  1. Andere keuzes zijn nodig om Gorinchem leefbaar te houden. GA vindt dat andere keuzes moeten worden gemaakt, waarbij primaire levensbehoeften en - voorzieningen voorrang krijgen. Primair zijn: een passend dak boven je hoofd en inkomen om van te leven. De gemeente heeft verantwoordelijkheden op gebied van armoedebestrijding, zorg en welzijn. Niet bezuinigen op verenigingsleven. (bindmiddel maatschappij) Voor buurthuizen nieuwe organisatievormen vinden, werken aan cohesie in de wijken.
  2. Openheid en transparantie van bestuur. Als veel wordt gevraagd van inwoners na drie bezuinigingsronden moeten zij wel weten waar ze aan toe zijn. Het gemeentebestuur mag de problemen niet vooruit schuiven, maar werken aan oplossingen. Er moet een andere bestuursvorm worden gezocht zodat de gemeente flexibeler en transparanter wordt. De afgelopen jaren is in beslotenheid over veel bezuinigingen gesproken en besloten. Inwoners kunnen beter worden geïnformeerd.
  3. Volop inzetten op gezonder huishoudboekje. Gorinchem heeft hele grote schulden. Dat is voor de stad niet meer op te brengen. De gemeente heeft 90% (!) van haar bezit beleend, landelijk gemiddeld is het 60%. Veel leningen betreffen bouwkavels. De grondexploitatie moet met prioriteit rigoureus worden aangepakt. GA wil meer marktgerichte oplossingen vinden voor de braakliggende terreinen en voor bedrijventerreinen de grondprijzen verscherpen. Stopzetten verdere onteigeningen en uitstel van de bouw van een station op Papland.